پسر است یا دختر؟ بسیاری از شما با کاربرد التراسوند سونوگرافی در تعیین جنسیت و همچنین بررسی های فیزیکی جنین در شکم مادر آشنا هستید. این یک نمونه ی شایع و تیپیک از کاربرد های التراسوند در اینجا سونوگرافی در امور تشخیصی و درمانی پزشکی می باشد. احتمالا با دیگر کاربرد های امواج التراسوند و خصوصا استفاده از آنها در فیزیوتراپی آشنا نباشید‌. جالب است بدانید امواج التراسوند یکی از متداول ترین مدالیته های درمانی در فیزیوتراپی برای درمان مشکلات مربوط به عضلات، تاندون ها و استخوان می باشد. این امواج صوتی که در محدوده شنوایی گوش انسان نیستند با عبور از پوست و جذب شدن توسط بافت های نرم و استخوان اثرات درمانی خارق العاده ای بر جای می گذارند.
التراسوند چگونه به ترمیم بافت ها کمک می کند؟ التراسوند دو اثر درمانی عمده دارد ۱. اثرات گرمایی ۲. اثرات غیر گرمایی
امواج پیوسته و شدت بالای التراسوند موجب ایجاد اثرات گرمایی در بافت ها می شوند. جذب شدن این امواج در بافت موجب اتساع عروق خونی و افزایش گردش خون در ناحیه مورد نظر می شوند که به دنبال آن افزایش دما در ناحیه اتفاق می افتد. این افزایش دما موجب بالا رفتن متابولیسم در سلول های ناحیه و افزایش ظرفیت ترمیم بافت پس از آسیب می شود ( در موارد آسیب بافتی مزمن – حدود شش هفته پس از ایجاد آسیب) . در مقابل وقتی آسیب بافتی حاد باشد اثر گرمایی می تواند موجب افزایش آسیب شود (در موارد حاد – از زمان ایجاد آسیب تا حدود سه هفته – نیاز است که دمای بافت کم شود تا از پیشرفت آسیب جلوگیری شود، مانند سرد کردن مچ پا پس از پیچ خوردن). در موارد از امواج متناوب و شدت پایین التراسوند استفاده می شود. این شکل از موج التراسوند بدون افزابش دما متابولیسم سلول ها را به همراه کاهش التهاب افزایش می دهد تا بافت هر چه سریعتر ترمیم پیدا کند.

احساس بیمار هنگام اعمال امواج التراسوند چگونه است؟
هنگام درمان تحت امواج التراسوند تنها حس بیمار احساس گرمای خیلی خفیف (در موارد گرمایی) می باشد. با این حال در اکثر موارد بیمار هیچ چیزی احساس نمی کند.

موارد کاربرد:
رگ به رگ شدن
تاندونیت
التهاب حاد و مزمن
آرتروز
رومانوئید آرتریت
متاتارسالژیا
پلنتار فاشیاتیس
سندرم های گیر افتادگی
بورسیت
اسکار
چسبندگی ها
و …

نوبت دهی اینترنتی